0 Your Cart

რა არის MU-MIMO ტექნოლოგია?

01/07/2021
by
რა არის MU-MIMO

შეამჩნევდით ალბათ, რაც დრო გადის სახლში უფრო და უფრო მეტი ტექნიკა ჩნდება და მათ შორის, კიდევ უფრო მეტია ისეთი, რომელსაც ინტერნეტი სჭირდება - სმარტ ტელევიზორები, კომპიუტერები, სმარტფონები. მგონი, სახლში უთოს და ტოსტერის გარდა უკვე ყველა მოწყობილობა ინტერნეტზეა დამოკიდებული. თუ ასე გაგრძელდება (და დიდი ალბათობით გაგრძელდება) ერთი ფრიად საინტერესო კითხვა ისმის: სახლში რომ ინტერნეტის მომწოდებლები - იგივე როუტერები გვაქვს, ამხელა დატვირთვას გაუძლებენ?

ტექნოლოგიაში, კერძოდ კი უსადენო ინტერნეტის სფეროში ჩახედული თუ მოღვაწე ადამიანები აქ ერთხმად პასუხობენ - ამისთვის საჭიროა MU-MIMO ტექნოლოგია.

რა არის ეს MU-MIMO ტექნოლოგია? მართლა ასეთი მაგარია? ნამდვილად ღირს თუ არა, რომ ყველას გვქონდეს სახლში?

MU-MIMO ასე იშიფრება: Multi User-Multi Input Multi Output. თუმცა, სანამ მას ჩავუღრმავდებით, ჯერ ის როუტერები განვიხილოთ, რომელიც ყველას გვაქვს სახლში. ისინი, დიდი ალბათობით, SU-MIMO ტექნოლოგია იქნება. ანუ, Single User – Multi Input Multi Output. განსხვავებას დაინახავდით, ახლა განვმარტოთ: Single User ნიშნავს, რომ როუტერი ერთ ტალღას გამოსცემს და მის მიერ გაცემული ინტერნეტ ტალღის დაჭერა ერთდროულად მხოლოდ ერთ მოწყობილობას შეუძლია. Multi User კი ნიშნავს, რომ როუტერი რამდენიმე ტალღას გამოსცემს (რაოდენობა დამოკიდებულია მის ტიპზე, რასაც ქვევით გავარჩევთ) და შესაბამისად, ინტერნეტის ტალღის დაჭერა ერთდროულად რამდენიმე მოწყობილობას შეუძლია.


წამოიდგინეთ ხართ კაფეტერიაში, სადაც საკვებს გაწოდებთ კაფეტერიის დიასახლისი. 4 ადამიანი ხართ, შესაბამისად, საჭმელი რომ მიიღოთ რიგში უნდა ჩადგეთ. პირველ ჯერზე საჭმელი მოგაწოდათ სათითაოდ ოთხივეს. შემდეგ წვენის ჯერი მოვიდა, აქაც რიგის მიხედვით ჯერ პირველს შეხვდა, შემდეგ მეორეს და ასე შემდეგ ყველა საკვებზე, წვენზე თუ ხელსახოცზე.

ახლა წამოიდგინეთ, კაფეტერიაში 4 დიასახლისი რომ ყოფილიყო - ანუ თითოეულს თქვენი დიასახლისი გყოლოდათ და საჭმელიც, წვენიც, დესერტიც და მოკლედ, ყველაფერი უწყვეტად და ურიგოდ მოეწოდებინა.

ახლა კიდევ ერთხელ წარმოიდგინეთ, რომ დიასახლისები არიან როუტერები, საკვები - ინტერნეტია, ხოლო თქვენ ინტერნეტის მიმღები მოწყობილობის როლში ხართ.

1 დიასახლისი SU-MIMO ტექნოლოგიაა, სადაც ინტერნეტის მისაღებად მოწყობილობებს ლოდინი უწევთ. ხოლო 4 დიასახლისი MU-MIMO-ა, სადაც ყველა მოწყობილობას შეიძლება ითქვას, რომ საკუთარი როუტერი აქვს.

აქვე, დავაზუსტებთ, „ლოდინი“ ამ შემთხვევაში წამის მეასედიც არ გრძელდება. როდესაც 4 ადამიანი დგას და სმარტფონში ნიუსფიდს სქროლავს, SU-MIMO როუტერის ინტერნეტითაც არ შეექმნებათ პრობლემა, მაგარმ როდესაც ერთ ადამიანი ონლაინ თამაშობს, მეორე ფილმს იწერს, მესამეს Zoom კონფერენცია აქვს და მეოთხე ბაზის ბექაფირებას ახდენს, მაშინ აუცილებლად შეექმნებათ პრობლემა სათითაოდ ყველას - ინტერნეტი შენელდება და „გაჭედავს“, ეს კი გამოწვეული იქნება იმით, რომ მათი მოწყობილობა ინტერნეტ ტალღის მიღებისათვის „რიგში“ დგას.

ზევით MU-MIMO-ს ტიპებიც ვახსენეთ. არსებობს: 2x2, 3x3, 4x4, 6x6, 8x8, 10x10 და 12x12 ტიპის როუტერები. 2x2 ნიშნავს, რომ როუტერს აქვს ორი ანტენა და ერთდროულად 2 დამოუკიდებელი ტალღის გაგზავნაა შესაძლებელი, 3x3 - სამი ანტენა და სამი ტალღა და ა.შ.

თუმცა, ვარდი უეკლოდ ვის მოუკრეფიაო და აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ MU-MIMO-ს თავისი ნაკლიც აქვს. ამ ტექნოლოგიით შექმნილ მოწყობილობებს ინტერნეტის გაცემა შეუძლიათ მხოლოდ 802.11ac wireless protocol, ან ამაზე უფრო ახალი პროტოკოლით. ყურადღება მიაქციეთ 802.11-ის შემდეგ რომ ac წერია. ჩვენ რომ სახლში გვაქვს ის როუტერები მუშაობენ 802.11a, 802.11b, 802.11n და ა.შ. პროტოკოლებით, ანუ შეადრებით მოძველებული ტექნოლოგიებით. MU-MIMO, როგორც აღვნიშნეთ, მუშაობს ახალი პროტოკოლით, თუმცა ცუდი ისაა, რომ მის მიერ გაცემული ინტერნეტის ტალღის მიღებაც მხოლოდ ისეთ მოწყობილობებს შეუძლიათ, რომლებსაც ასევე 802.11ac ტექნოლოგია აქვთ. თუ თქვენ გაქვთ მოძველებული ლეპტოპები ან ტელეფონები, მათ შესაძლოა 802.11ac ტექნოლოგიის მხარდაჭერა არ გააჩნდეთ. თუმცა, შედარებით თანამედროვე მოწყობილობების უმეტესობას უკვე გააჩნია აღნიშნული ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

აქვე არის მეორე ნაკლიც. ალბათ გაგიჩნდებოდათ კითხვა, ვთქვათ, სახლში გვაქვს 4x4 MU-MIMO, ოჯახში 4 ადამიანი ვართ და ამ მომენტში ოთხივე სახლში ვართ, თან ტელეფონებზე wi-fi ოთხივეს ჩართული გვაქვს. უცბად მოვიდა სტუმარი და მასაც ჩართული აქვს სმარტფონზე wi-fi. მერე რა ხდება? რა ხდება და MU-MIMO კი გამოსცემს 4 ტალღას, მაგრამ ვინაიდან მეხუთე მოწყობილობაც დაემატა, ერთ-ერთი ტალღა ორად გაიყოფა.

ისმის მეორე კითხვა - რომელი ტალღა გაიყოფა?

სანამ ვუპასუხებთ განვმარტავთ, რომ MU-MIMO-ს აქვს Beamforming ტექნოლოგია. Beamforming ტექნოლოგიის დროს როუტერი აგზავნის მრავალ, ძლიერ და ამავდროულად ვიწრო ტალღას კონკრეტული მიმართულებით. მაშინ როცა, Beamforming-ის არმქონე როუტერები აგზავნიან ტალღებს 360 გრადუსით - ანუ ყველა მიმართულებით. ფოტოზე, უფრო თვალნათლივ ჩანს, რასაც ვგულისხმობთ