0 Your კალათი
VoIP სამაგიდე ტელეფონების
მწარმოებელი და დისტრიბუტორი
მეტის ნახვა
IP ტელეფონებისა და აქსესუარების მწარმოებელი ლიდერი კომპანია
მეტის ნახვა

ახალი თაობის საკომუნიკაციო მოწყობილობების
დეველოპერი და დისტრიბუტორი
მეტის ნახვა
ქსელის, სასერვერო კაბინეტებისა და სხვა
საკომუნიკაციო მოწყობილობების მწარმოებელი
მეტის ნახვა
საკაბელო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული
პროდუქციის მწარმოებელი
მეტის ნახვა
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობებისა მწარმოებელი კომპანია
მეტის ნახვა
სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის
მწარმოებელი კომპანია
მეტის ნახვა
ქსელური მოწყობილობების ერთ-ერთი მოწინავე მწარმოებელი კომპანია
მეტის ნახვა
ამერიკული ბრენდი, რომლის მთავარი მიზანია, შექმნას ინოვაციური და სანდო ქსელური მოწყობილობები
მეტის ნახვა
VoIP ტელეფონების მწარმოებელი
ერთ-ერთი მოწინავე კომპანია

მეტის ნახვა
კაბელების მწარმოებელი ლიდერი
კომპანია აღმოსავლეთ ევროპაში
მეტის ნახვა
სხვადასხვა ტიპის კაბელების მწარმოებელი და დისტრიბუტორი კომპანია
მეტის ნახვა
ოპტიკური მოწყობილობებისა და მისი
პასიური კომპონენტების მწარმოებელი კომპანია
მეტის ნახვა
ოპტიკური ტრანსსივერების, კაბელებისა და სპლიტერების მწარმოებელი კომპანია
მეტის ნახვა
GPON, EPON, P2P და VoIP
მოწყობილობების მწარმოებელი კომპანია
მეტის ნახვა
ოპტიკის შედუღების აპარატებისა და გასაზომი მოწყობილობების მწარმოებელი კომპანია
მეტის ნახვა

კომპიუტერული და სატელეფონო
აქსესუარების მწარმოებელი კომპანია
მეტის ნახვა
ყურსასმენების მწარმოებელი კომპანია
20 წლიანი გამოცდილებით
მეტის ნახვა
კაბელების მწარმოებელი
ერთ-ერთი მოწინავე კომპანია
მეტის ნახვა

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელებისა და აქსესუარების ერთ-ერთი მოწინავე მწარმოებელი
მეტის ნახვა